Groenholland consultancy en advies

Bureau studies

Veel bruikbare informatie is beschikbaar of kan vanuit literatuuronderzoek op relevantie voor projecten worden onderzocht. Veldonderzoek kan bruikbaar zijn, maar vindt meestal voorzover nodig in een latere fase plaats.

- Geologische en geohydrologische inventarisatie

- Bodemopbouw en gebieds karakterisatie op basis van geodata

- Geothermische ontwerpparameters op basis van geodata

- Grondwater effecten op Bww systemen, systeem optimalisatie

- Thermische interferentie op basis van BUM/HUM methodiek

- Modelmatige berekening thermische interferentie van systemen

- Lokaal of regionaal masterplan geo-energie (bodemenergieplan)

Energievraag en strategie

Voor het juiste ontwerp van een warmtepompsysteem op basis van een gesloten bodemwarmtewisselaar is inzicht van de energievraag (verwarmen & koelen) van het gebouw of project van essentieel belang.

- Energievraag op basis van actuele kengetallen

- Energievraag op basis van dynamische gebouwsimulatie (modelmatig)

- Energiestrategie beschikbare opwekkers, beleid en optimalisatie.

- Operationele strategie warmtepompsysteem

- Langjarige (>25 jaar) energiebesparing en optimalisatie

- Individueel project of geintegreerde (meerdere systemen) benadering.

 

 

Veldonderzoek

Veldonderzoek kan nuttig zijn om de gehanteerde uitgangspunten te toetsen of de uitvoerbaarheid en/of haalbaarheid van plannen vast te stellen.

- Proefboring, vaststellen bodemopbouw en boortechniek

- Meten geothermische ontwerpparameters, middels TRT.

- Temperatuurmetingen middels glasvezelkabel.

- Inrichting monitoringplan en monitoren van bodemtemperatuur.

Plan- en ideevorming

Partijen ontwikkelen plannen of produkten waarbij geo-energie of warmtepompen een rol spelen. Coachen of sparren met een deskundige kan zijn voordelen hebben.

- Produktontwikkeling ondiepe geothermie

- Projectontwikkeling, duurzaamheid, toekomstvisie

- Budgetontwikkeling, kostenbesparing en terugverdientijd

- Vergelijkingen met soortgelijke projecten

- Niet opnieuw het wiel uitvinden

- State of the art, nationaal en internationaal

Groenholland referenties

Relevante werkzaamheden en activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling t.b.v. ondiepe bodemenergie en gesloten bodemwarmtewisselaarsystemen in de afgelopen jaren:

- 2004 Methodiekontwikkeling TRT testing: IEA annex 20 & 21

- 2005 Masterplan Schoenmakershoek: gemeente Etten-Leur

- 2008 Ontwikkelen cursusinhoud bodemenergie: NVOE

- 2012 Ontwikkeling rekenmethodiek BUM/HUM: Ministerie I&M

- 2012 Strategic Roadmap: European Geothermal Energy Council (EGEC)

- 2013 Cursussen bodemenergie: Bodemenergie NL

- 2013 CITO examens bodemenergie: Cito NL

- 2914 Cursusontwikkeling ondiepe bodemenrgie voor RUD's.

- 2015 Methodiek toekenning energiebudgetten op kavelniveau

- 2017 Bodemenergieplan en aanvullend locatie-onderzoek op voormalige vliegbasis Valkenburg, gemeente Katwijk.

Ook is Groenholland de afgelopen jaren partner geweest in verschillende Europese onderzoeksprojecten:

- Geocool (2003-2005); Warmtepompen met natuurlijke koelmiddelen.

- Sherpha (2006-2008); ontwikkelen van bodemgekoppelde warmtepompen

- Groundmed (2010-2015); ondiepe geothermie in het Mediterrane gebied

- GEOTECH (2015-2019); Nieuwe boortechniek en dual source warmtepomp

Groenholland beschikt voor haar ontwerp- en advies-activiteiten over een beroepsaansprakelijheidsverzekering (Euro 5.000.000,00) bij Zurich.

Indien u aanvullende informatie wenst, of vereder vragen heeft, neemt u dan beslist contact met ons op.

drs. A.J.  (Guus) van Gelder Msc +31 (0)6 43200561 (Amsterdam, NL)

Dr. H. (Henk) Witte Ph.D +31 (0)6 28176535 (Amsterdam, NL)

mr. P.G. (Peter) Heaton + 44 (0)7 905508726 (Havant, UK)

Een goede investering

Met een levensverwachting van meer dan 50 jaar hebben bodemwarmtewisselaar systemen van alle duurzame system de laagste "life cycle" kosten.

Een goed doordacht ontwerp is dan ook de sleutel tot een goed functionerend en onderhoudsarm systeem. Een goed ontwerp, de juiste implementatie en het toepassen van de geeigende materialen levert een systeem dat jarenlang zijn geld opbrengt.

Een energiezuinig en toekomstbestendig ontworpen gebouw heeft lage exploitatiekosten en levert zowel de eigenaar als het milieu langjarige winst.